مناطق شهری مشهد :
منطقه ثامن: تقریبا شامل منطقه اطراف حرم می*شود و دارای بافت قدیمی- مذهبی - سنتی است. بیشتر هتلها، هتل آپارتمانها و مهمانپذیرهای مشهد در این منطقه واقع شده*اند و جو زائر پذیر دارد.

منطقه احمدآباد: از جمله محله*های قدیمی شهر مشهد است و جزو مناطق اعیان نشین این شهر به شمار می*رود.

منطقه قاسم*آباد (شهرک غرب): جزو محله*های تازه آباد شده مشهد است. قاسم*آباد در شمال غربی مشهد واقع شده و از نظر شهرسازی، به روز تر از سایر نقاط شهر می*باشد. محله*های آن دارای پارک*های متعددی است.

<< تور مشهد >>