نرخ و شرایط ویزای کشورها از آژانس هواپیمایی و مسافرتی


کشور مدت ویزا قیمت
(دلار)

قیمت
(تومان)

تحویل مدارک مورد نیاز
امارات 14 روزه 70 221,550 7 روز کاری کپی رنگی پاسپورت
( دبی ) 14 روزه فوری 110 348,150 2الی 3 روز کاری چک ضمانت ، هزینه ویزا
تاپ ارجنت 130 411,450 1 روز کاری
<< ویزا >>
آذربایجان ترانزیت 55 174,075 2 روز کاری پاسپورت ، یک قطعه عکس الزامی است
(باکو) ترانزیت دبل 80 253,200 2 روز کاری در صورتیکه برای همراه پاسپورت ویزا


یک ماهه 85 269,025 5 روز کاری لازم است درخواست کتبی ذکر شود
یک ماهه (فوری) 95 300,675 2 روز کاری عکس همراه ، هزینه ویزا
<< ویزا >>

سه ماهه سینگل 280 886,200 4 روز کاری درصورت عدم اقامت در هتل مسافر باید طی 72 ساعت در اداره پلیس
سه ماهه دبل 400 1,266,000 4 روز کاری ثبت نام نماید.
آرژانتین 3 ماهه 220 696,300 21 روز کاری
آفریقای جنوبی یک ماهه 95 300,675 15 روزه پاسپورت ، دو قطعه عکس رنگی زمینه سفید، هزینه ویزا
پرینت بانکی 2 ماه آخر - مشخصات فردی - شغلی
اروگوئه 1 ماهه توریستی 350 1,107,750 15 روز کاری
ازبکستان 15 روزه توریستی عادی 145 458,925 20 روز کاری پاسپورت ، 2 قطعه عکس ، رزرو هتل ، نامه اشتغال به کار
(تاشکند) 15 روزه توریستی فوری 185 585,525 10 روز کاری هزینه ویزا
30 روزه توریستی عادی 185 585,525 20 روز کاری
30 روزه توریستی فوری 250 791,250 20 روز کاری
تجاری 1 ماهه فوری 300 949,500 15 روز کاری
افغانستان 1ماهه 1بار ورود 130 411,450 پاسپورت با امضا + 2 عکس + گواهی سلامت پزشکی

اکراین 7 روزه توریستی 125 395,625 25 روز کاری اصل پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*3 ، رزرو بلیت ok ،
(کیف) 14 روزه توریستی 170 538,050 25 روز کاری چک ضمانت 5 میلیون تومان ، رزرو هتل ، هزینه ویزا
سه هفته ای توریستی 150 474,750 45 روز کاری ویزا طبق تاریخ بلیت صادر می شود
یک ماهه توریستی 200 633,000 45 روز کاری گردش حساب 3 ماه آخر بانکی
ویزای فوری 20+ 63,300 + 2 روز کاری برای ویزای فوری 000/90 تومان اضافه می شود
اوگاندا یک ماهه 125 395,625 48 ساعته 2قطعه عکس 5/4*5/3 رنگی با زمینه سفید، پاسپورت
برزیل 1ماهه توریستی 100 316,500 30 روز کاری پاسپورت با امضا + 2 قطعه عکس + ترجمه
شناسنامه + ترجمه سند ملکی + گواهی انگلیسی
<< ویزا >>
اشتغال به کار + ترجمه حساب بانکی رسمی
ترجمه عقد نامه
بلاروس توریستی عادی با هتل 100 316,500 10 روز کاری پاسپورت ،1قطعه عکس ، رزرو بلیت و هتل
(مینسک) 14 روزه بدون هتل 160 506,400 10 روز کاری کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه
30 روزه بدون هتل 200 633,000 10 روز کاری مدت ویزا به تعداد شبهای اقامت می باشد
فوری +40 3 روز کاری
تاجیکستان یک ماهه عادی 50 158,250 12 روز کاری پاسپورت ، دو قطعه عکس ، آدرس ،هزینه ویزا
(دوشنبه) یک ماهه فوری 70 221,550 3 روز کاری
تایلند دو ماه سینگل عادی 55 174,075 10 روز کاری اصل پاسپورت ، یک قطعه عکس ، کپی شناسنامه
(بانکوک) دو ماهه سینگل فوری 100 316,500 3 روز کاری اصل بلیت هواپیما ، آدرس ، تلفن و
دو ماهه دبل عادی 100 316,500 10 روز کاری شغل مسافر
دو ماهه دبل فوری 120 379,800 3 روز کاری
تایوان 14 روزه توریستی 480 1,519,200 20 روز کاری
ترکمنستان 5 روزه ترانزیت 150 474,750 10 روزکاری پاسپورت با امضا + عکس+ کپی کامل
توریستی 10روز عادی 300 949,500 15 روز کاری شناسنامه+رزرو هتل
توریستی 10روز فوری 350 1,107,750 5 روزکاری
تونس 15 روزه توریستی عادی 60 189,900 اصل گذرنامه معتبر با حداقل 6ماه اعتبار از تاریخ ورود
(2قطعه عکس رنگی 5/4*5/3 زمینه سفید (از رو به رو
2 هفته کاری تکمیل فرم مشخصات فردی ، فتوکپی بلیت رفت و برگشت
.شده یا پرینت پروازی confirm
<< ویزا >>
تأییدیه هتل محل اقامت در تونس مطابق با تاریخ بلیت
چین توریستی گروهی عادی 100 316,500 15 روز کاری پاسپورت ، یک قطعه عکس رنگی ، شغل ،
(پکن) توریستی گروهی فوری 130 411,450 10 روز کاری آدرس منزل و محل کار ، تلفن ، هزینه ویزا
توریستی انفرادی عادی 130 411,450 15 روز کاری
توریستی انفرادی فوری 160 506,400 10 روز کاری
تجاری انفرادی عادی 280 886,200 20 روز کاری گروهی حداقل 5 نفر می باشد و این مبالغ برای
تجاری انفرادی فوری 315 996,975 12 روز کاری هر نفر محاسبه می شود .
تجاری 3 ماه دبل 510 1,614,150 15 روز کاری
تجاری 6 ماه مولتی عادی 750 2,373,750 15 روز کاری
تجاری 6 ماه مولتی فوری 900 2,848,500 10 روز کاری
یک ساله 1300 4,114,500 20 روز کاری
روسیه 15 روزه توریستی عادی 110 348,150 7 روز کاری بدون هتل ، پاسپورت ، یک قطعه عکس
(مسکو) 15 روزه توریستی فوری 175 553,875 3 روز کاری شغل ، آدرس و تلفن (بلیت رفت و برگشت ok برای
یک ماهه توریستی عادی 120 379,800 6 روز کاری توریستی الزامی است ) ، صدور ویزا طبق تاریخ بلیت
یک ماهه توریستی فوری 180 569,700 2 روز کاری این موارد ، هزینه ویزا
یک ماهه تجاری عادی 170 538,050 25 روز کاری ویزای تجاری یک ساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد
یکماهه تجاری سینگل فوری 210 664,650 15 روز کاری
3 ماهه تجاری عادی دبل 200 633,000 22 روز کاری << ویزا >>
3 ماهه تجاری دبل فوری 320 1,012,800 15 روز کاری
یکساله تجاری مکرر 420 1,329,300 25 روز کاری
ساحل عاج 1 ماهه توریستی 300 10 روز کاری
سنگاپور یک ماهه توریستی 75 237,375 10 روز کاری کپی پاسپورت ، 1 قطعه عکس زمینه سفید
سه ماهه دبل 100 316,500 18 روز کاری
سوریه سوریه نیاز به ویزا ندارد
عراق یک ماهه توریستی عادی 60 189,900 7 روز کاری پاسپورت ، یک قطعه عکس
یک ماهه توریستی فوری 80 253,200 2 روز کاری آدرس منزل و محل کار ، هزینه ویزا
14 روزه توریستی گروهی 70 221,550 10 روز کاری
عمان 1 ماهه توریستی عادی 130 411,450 8 روز کاری پاسپورت + کپی بلیط + چک ضمانت 7 میلیون تومانی
1 ماهه توریستی فوری 145 458,925 4 روز کاری
<< ویزا >>
غنا 1 ماهه توریستی 400 1,266,000 10 روز کاری
فیلیپین 1ماهه 1بارورود 100 316,500 10 روز کاری پاسپورت با امضا + عکس + کپی صفحه 1 و2
شناسنامه + رزرو بلیط + رزرو هتل + ترجمه رسمی حساب بانکی (حضور مسافر در زمان تحویل پاسپورت الزامی است)
قبرس توریستی عادی(به مدت هتل) 80 253,200 11 روزکاری پاسپورت با امضا + عکس + رزرو هتل
ترجمه شناسنامه + بلیط + گواهی انگلیسی
اشتغال به کار + ترجمه حساب بانکی رسمی
<< ویزا >>
+ بیمه مسافرتی
قرقیزستان 15 روزه توریسیتی عادی 155 490,575 10 روز کاری
(بیشکک) 15 روزه توریستی فوری 175 553,875 4 روز کاری اصل پاسپورت ، یک قطعه عکس
30 روزه عادی توریستی 190 601,350 10 روز کاری
30 روزه فوری توریستی 210 664,650 4 روز کاری
تجاری یک ماهه 380 1,202,700
قزاقستان یک ماهه عادی توریستی 165 522,225 20 روز کاری اصل پاسپورت ، یک قطعه عکس
(آستانه) یک ماهه فوری توریستی 200 633,000 10 روز کاری رزرو بلیت و مشخصات فردی
یک ماهه تجاری عادی 180 569,700 20 روز کاری
یک ماهه تجاری فوری 225 712,125 10 روز کاری
سه ماهه یکبار ورود 320 1,012,800
قطر توریستی عادی 100 316,500 15 روز کاری
کرواسی طبق رزرو هتل عادی 200 633,000 15 روز کاری
طبق رزرو هتل فوری 300 949,500 4 روز کاری
<< ویزا >>

کره جنوبی یک ماهه توریستی 230 727,950 15 روز کاری اصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس 3در4 ، صفحه اول و دوم شناسنامه
<< ویزا >>
رزرو هتل ، چک ضمانت ، گردش حساب بانکی سه ماه آخر
کنیا 3 ماه توریستی یکبار ورود 100 316,500 7 روز کاری
3 ماه توریستی مولتی 150 474,750 7 روز کاری
کوبا یک ماهه 200 633,000 7 روزه پاسپورت ، کپی شناسنامه ، کپی سند ملکی ، گواهی
اشتغال به کار ، پرینت موجودی بانکی ، 2 قطعه عکس
گرجستان 3ماهه 30 94,950 7 روز کاری پاسپورت
(تفلیس) هزینه ویزا ( در فرودگاه صادر می شود )
لبنان 14 روزه سینگل 45 142,425 8 روز کاری اصل گذرنامه معتبر با حداقل 6ماه اعتبار
3 ماهه مولتی 100 316,500 (1قطعه عکس رنگی 5/4*5/3 زمینه سفید (از رو به رو
تکمیل فرم مشخصات فردی (به طور کامل)


<< ویزا >>
تأییدیه هتل محل اقامت در لبنان مطابق با تاریخ بلیت
در صورت نداشتن رزرو هتل ، هزینه هتل جداگانه
محاسبه می شود . فتوکپی بلیت رفت و برگشت
.شده یا پرینت پروازی confirm
مکزیک طبق رزرو هتل 210 664,650 15 روز کاری
ونزوئلا یک ساله مولتی 145 458,925 14 روزه پاسپورت ، کپی شناسنامه ، کپی سند ملکی ، گواهی اشتغال
به کار ، پرینت موجودی بانکی ، 2 قطعه عکس
ویتنام 15 روزه توریستی عادی 100 316,500 14 روزه 2قطعه عکس 5/4*5/3 رنگی با زمینه سفید ، پاسپورت
15 روزه توریستی فوری 150 474,750 7 روزه
هند یک ماهه توریستی 50 158,250 15روز پاسپورت ، 2قطعه عکس که مشابه عکس پاسپورت نباشد ، اصل بلیت و شناسنامه ، آدرس منزل و محل کار و تلفن ، هزینه ویزا
(دهلی)
هنگ کنگ یک ماهه توریستی 220 696,300 40 روز کاری اسکن رنگی از پاسپورت ، شناسنامه ، گواهی اشتغال به کار ، پرینت حساب بانکی ، مشخصات فردی
ورودی ایران یک ماهه توریستی 20 63,300 5-7 روز کاری کپی پاس میهمان + شناسنامه و کارت ملی میزبان
+ فرم اطلاعات (برای میهمانان خارجی)
<< ویزا >>
نکاتی درباره روادید (ویزا)

1- در صورتیکه ویزا به هر دلیلی همجون تعطیلی سفارت ، تشابه اسمی و یا چهره ای مسافر ، اختلافات سیاسی و غیره دیرتر از موعد مقرر صادر گردد و یا به مسافری ویزا ندهند این دفتر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت بدیهی است که این دفتر تنها درخواست کننده ویزا از سفارت می باشد نه صادر کننده ویزا.
2- در صورتیکه به هر دلیلی به مسافری ویزا داده نشود و یا دیرتر از موعد مقرر ویزا تحویل داده شود هیچ مبلغی به مسافر برگرداننده نخواهد شد و تمامی هزینه های تغییر تاریخ و یا کنسلی بلیت و هتلها بر عهد مسافر می باشد.

3- مسئولیت کنترل و چک کردن درست بودن نام و نام خانوادگی و تاریخ اعتبار و نوع ویزا و اسامی همراهان و محتویات ویزا هنگام دریافت ویزا برعهده آژانس درخواست کننده می باشد.
4- هرگونه تغییر قیمت در نرخهای فوق بدلیل نوسانات نرخ ارزی و یا گران شدن نرخ ویزا از جانب سفارت بر عهده مسافر می باشد.
5- چنانچه برای همراه مسافر در گذرنامه نیز ویزا لازم است بصورت کتبی درخواست ویزای همراه نیز ارسال گردد.

6- صاحب پاسپورت در صورت لزوم به حضور در سفارت باید در ایران باشد.
7- کنترل کلیه مدارک مسافر بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

8- نشانی و تلفن محل سکونت و محل کار مسافر الزامیست.
9- در ویزای گروهی چین افراد باید با هم ورود و خروج نمایند.
10- گذرنامه مسافر باید حداقل هفت ماه اعتبار داشته باشد.

11- برای گرفتن ویزا درخواست کتبی مورد نیاز است.
12- کل هزینه ویزا قبل از اقدام دریافت می گردد.

<< ویزا >>