از آنجائیکه سفارت بطور محدود اسکناس ریز در اختیار دارد، لذا خواهشمند است مبلغ را حتی الامکان دقیقا برابر میزان هزینه ویزا شمرده و پرداخت نمایید. سفارت از قبول یورو بصورت پول خرد (سکه) معذور است و تنها اسکناس های پنج، ده، بیست، پنجاه، و صد یورویی قبول خواهد نمود. پرداخت با کارت امکان پذیر نمی باشد.

توجه داشته باشید که هزینه ویزا، بدون توجه به نتیجه تقاضای ویزا، به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. کارمزد امور کنسولگری (مانند: صدور پاسپورت آلمانی، تأیید مدارک و غیره) همچنان به ریال دریافت خواهد شد.

<< ویزا >>