دیدنی های شهر مشهد از دیدنی*های داخل شهر مشهد و اطراف آن می*توان به موارد زیر اشاره نمود: اماکن زیارتی:مسجد گوهرشاد، مسجد هفتاد و دو تن، مصلی طرق
از دیگر مراکز دیدنی شهر مشهد می*توان به موزه*های...